Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

Az intézmény rövid története:

Intézményünk 1950. október 6-án nyitotta meg kapuit a Széchenyi tér 4. alatti, akkor államosított Domonkos Rendház épületében. A Doborjáni Ferenc alapító igazgató által irányított speciális oktatási intézmény 1995-ig, az egyházi ingatlan eredeti tulajdonosának való visszaadásáig működött itt. Az évek során több részleg kapcsolódott intézményünkhöz. Ezek közül legjelentősebb az "Erdei Iskola".Dr. Manninger Vilmos, világhírű sebészprofesszor, emberségének adta tanújelét, amikor Sopron melletti családi nyaralóját és az édesapjától örökölt erdei birtokot (5-7 holdas park gazdasági épülettel és 10 szobás házzal) 1917-ben Sopron Szabad Királyi Városnak adományozta, "..hogy ott a gyenge, fejletlen, gümőkórra hajlamos 6-14 éves gyermekek nevelésére erdőiskolát létesítsenek. Az intézet neve: Manninger-ház Soproni Erdei Iskola". Bővebben 


Az intézmény nevelésfilozófiája:

Nevelési és oktatási elveinket alapvetően meghatározza intézményünk speciális jellege: nem tekinthetjük egy átlagos magyarországi iskolának. Olyan többcélú, speciális intézmény, amelyet egy sajátos közegben az egymásrautaltság, az egymást segítés elemei alakítanak egészen egyedivé.

Sérült és ép emberek együttélése megkívánja annak az alapvető elvnek a megértését és tiszteletben tartását, hogy sajátos szimbiózisban felnőttek és gyermekek egymásért vagyunk. Elfogadjuk és tényként kezeljük a másságot. A sérültségen, másságon való sajnálkozás helyett egymás és a tanulók megközelítésének, megértésének humánus szempontjait kívánjuk előtérbe állítani.  Bővebben 

Doborjáni Ferenc életrajza:

Alapító igazgatónk 1904. augusztus 20-án született Doborjánban, az akkori Osztrák-Magyar Monarchia területén. Kereskedő szülei hamarosan Sopronba költöztek, így iskoláit is városunkban végezte.
Az Evangélikus tanítóképző elvégzése után Bánfalván tanítóként dolgozott.
Néhány év tanítói tevékenység után családjával Pécsen új otthonra lelt, ahol tanító, majd sokáig tanfelügyelő volt.. Bővebben 

Dr. Manninger Vilmos életrajza:

1945. május 2-án költözött el az élők sorából Sopron zseniális szülötte, a kiváló sebész és szervező, a Magyar Sebész Társaság megalapítója, dr. Manninger Vilmos professzor. Sokoldalú, páratlan képességű, kiváló szellem volt. Közvetlen modorával, puritán egyszerűségével mindenkit elragadott. Több európai nyelven kitűnően beszélt. Fogékony volt minden új és haladó kezdeményezéssel szemben. Bővebben