Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

Sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, mozgásfogyatékos, autista) óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése.

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása. Ezen belül:

Sajátos nevelési igényű /enyhe fokban értelmi fogyatékos általános iskolai tanulók nevelése és oktatása 1-8 évfolyamon

Sajátos nevelési igényű /középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált keretek között történő általános iskola nevelése és oktatása 1-8 évfolyamon

Sajátos nevelési igényű /beszédfogyatékos, mozgásfogyatékos, autista tanulók integrált keretek között történő általános iskola nevelése és oktatása 1-8 évfolyamon

Általános iskolai bejáró tanulók számára napközi otthoni és tanulószobai ellátást biztosít.

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti oktatása és gyakorlati képzése a gyakorlati képzés során keletkezett termékek értékesítése.