Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény (Sopron, Brennbergi út 82.) nevelőtestülete 2000. augusztus 23-án, az intézményben folyó múlt, jelen- és jövőbeni példaértékű gyógypedagógiai munka elismeréseként létre­hozta az intézmény alapító igazgatójáról elnevezet Doborjáni Ferenc Gyógypedagógia Emlékérmet.

Az emlékérem hivatalosnak elismerését, tisztelettel kérte fenntartójától a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattól. A szakmai megbecsülést jelentő emlékérem, egy 8 cm átmérőjű, díszdobozban elhelyezett bronz emlék­plakett, egy munkásságot méltató emléklap, valamint egy elismerést kifejező pénzösszeg ünnepélyes átadását jelenti. A tiszteletet kifejező emlékérmet évente az intézmény költségvetésében inflációkövetően kell tervezni. 

Az emlékérmet az alapítás évében három fő nyugalmazott (vagy "post humus" - díjként a hozzá legközelebbi családtag részére) és 1 fő jelenleg is aktív dolgozónak kívánjuk átadni. A jövőben, évente, legfeljebb két személynek adható át az emlékérem. Az emlékéremmel jutalmazottak személyéről az intézmény nevelőtestülete demokratikusan dönt az alábbi szempontok figyelembevételével: Az emlékérem odaítélhető minden intézetünkben gyógypedagógiai tevékenységet folytató személynek, aki a sérült gyermekek és fiatalok oktatásában -nevelésében kiemelkedő, példaértékű munkát végzett végez. Az alapítással egyidőben, az emlékéremmel kapcsolatos teendők ellátására a nevelőtestület három tagú kuratóriumot hoz létre, melyet három évenként újraválaszt a nevelőtestület. 

Az intézmény nevelőtestületének, a fenntartóval előzetesen egyeztetve, jogában áll az alapító okiratban megfogalmazott szempontok megváltoztatása.


Díjazott kollégáink:


2000.
 • Rátz Teofil-post humus díj
 • Dr. Macher Frigyesné
 • Bognár Teréz
 • Schuster Mátyásné
2001.
 • Gottschling Károly
 • Csizovszki Sándor
2002.
 • Kecskeméthy Éva
 • Locsmándi Lászlóné
2003.
 • Magassy Katalin
 • Magassy Vilma
 • Honti Miklósné
2004.
 • Székely Margit
 • Kelemen Erzsébet
2005.
 • Pammer Károly
 • Taschner Frigyes
 • Horváth Lászlóné
2006.
 • Hauszner Sándor
 • Markó Béláné
2007.
 • Preiner Szilverné
 • Gottschling Katalin
2008.
 • Fliegenschnee Mária
 • Szlávik Gáborné
2009.
 • Kovács Sándorné
 • Bencsik Olga
2010.
 • Szigeti Béla
 • Gyengéné Takács Éva
 • Kubicsek Sándor
 • Illés Sarolta
2011.
 • Marosi László
 • Csontos Istvánné
2012.
 • Rosta Jánosné
 • Macher Erika
2013.
2014.
 • Kovácsné Kleizer Márta
2015.
 • Máté Beatrix
2016.
 • Bertalan Gábor
2017.
 • Nagy Tamásné
2018.
 • Röglerné Hörömpöly Andrea