Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843
Szívesen fogadunk támogatásokat.


Pedagógiai Program
 Letöltés 
Pedagógiai Program melléklete Letöltés 
SzMSz Letöltés 
Alapdokumentum Letöltés 
Tanügyi dokumentumok módosítási jegyzéke etika/hit- és erkölcstan tantárgy elnevezése tekintetében
 Letöltés 
Hit- és erkölcstan oktatás szabályozása
 Letöltés 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 Letöltés 
53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 Letöltés 
2019 éves munkaterv
 Letöltés 
Ökoiskola Programmal kapcsolatos dokumentumok Letöltés 
Adatkezelési tájékoztatás Letöltés 
Adatkezelési útmutató Letöltés 
Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
 Letöltés 
Házirend Letöltés 
Nyilatkozat dokumentumok felülvizsgálatáról Letöltés