Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

Szakiskola:

A sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók speciális szakisko­lai nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése (felzárkóztató oktatás, 9-10. évfo­lyam, + OKJ szakképzés 2 vagy 4 évfolyamon)

A sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos, mozgásfogyatékos, autista tanulók speciá­lis szakiskolai elméleti oktatása és gyakorlati képzése (felzárkóztató oktatás, 9-10. év­folyam, + OKJ szakképzés 2 vagy 4 évfolyamon)


Készségfejlesztő iskola:

    A sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése (felzárkóztató oktatás, 9-10. évfo­lyam, + OKJ szakképzés 2 vagy 4 évfolyamon) 

A sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos, mozgásfogyatékos, autista tanulók speciá­lis szakiskolai elméleti oktatása és gyakorlati képzése (9-10. évfolyam, + OKJ szak­képzés 2 vagy 4 évfolyamon)

Szakmákról:

Iskolánk Speciális Szakiskolai részlege a következő szakmákban kínál továbbtanulási lehetőséget, elsősorban a sajátos nevelési igényű, tanulási gondokkal küzdő fiataloknak:

  • Szakácssegéd
  • Parkgondozó
  • Szőnyegszövő
  • Szobafestő
A szakképző évfolyamokat megelőző 9-10 osztályokban a közismereti tantárgyakon kívül szakmai alapozás és előkészítés folyik mindhárom iskolánkban oktatott szakmából.

Valamennyi szakmánkat OKJ rendszerű képzésben oktatjuk, a tanulmányok független vizsgabizottság előtt zajló vizsgával záródnak. A sikeresen vizsgázók szakmunkás bizonyítványt kapnak.

A tanulmányok elméleti és gyakorlati oktatásból állnak. Hetente 2 nap elmélet és 3 gyakorlati nap van, mindhárom szakmánkban. Iskolán belüli tanműhelyekben folyik a gyakorlati képzés.Délutánonként a következő szakkörökre várjuk tanulóinkat:

  • Kézművesség
  • Tánc
  • Rajz
  • Sport
    A nem soproni tanulóinknak elhelyezést tudunk biztosítani az intézmény területén lévő saját kollégiumunkban.
Akik valamilyen okból nem családban nevelkednek, intézményünk gyermekotthonaiban kapnak családias elhelyezést.Iskolánkban a tankönyv ellátás ingyenes. Saját konyhával rendelkezünk, ahol kedvezményes étkezés igényelhető.