Doborjáni Ferenc EGYMI


Alapítványunk

Az iskola bejegyzett alapítványa: „ Erdei „ Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány"
Számlaszáma: 59100803-11052843

Az alapítvány adószáma: 18647141-1-08
Szívesen fogadunk támogatásokat.

1945. május 2-án költözött el az élők sorából Sopron zseniális szülötte, a kiváló sebész és szervező, a Magyar Sebész Társaság megalapítója, dr. Manninger Vilmos professzor. Sokoldalú, páratlan képességű, kiváló szellem volt. Közvetlen modorával, puritán egyszerűségével mindenkit elragadott. Több európai nyelven kitűnően beszélt. Fogékony volt minden új és haladó kezdeményezéssel szemben.
 Emberségének adta tanújelét, amikor Sopron melletti, édesapjától örökölt családi nyaralóját és erdei birtokát 1917-ben Sopron Szabad Királyi Városnak adományozta, „hogy ott a gyenge, fejletlen, vagy árva, gyermekek nevelésére „erdőiskolát” létesítsenek.
Az intézet neve: „Manninger-ház Soproni Erdei Iskola”. Internátusában elhelyezést nyert gyermekek állandó orvosi felügyelet alatt álltak. Az iskola elindítását és működését adományaival és adománygyűjtő, országos hírű jótékonysági hangversenyek szervezésével folyamatosan támogatta.
A Manninger-ház Soproni Erdei Iskola az államosításig működött, majd az Oktatási Minisztérium gyógypedagógiai osztályához tartozott, 1968-ban pedig a Széchenyi tér 4. alatt működő intézményünknek, az Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézetnek lett egyik kihelyezett részlege.

E birtokon épült fel 1993 és 1995 között az a hét új épületegyüttesből álló oktatási és nevelési intézmény, amelynek mai neve: Doborjáni Ferenc EGYMI.

Az intézmény nagy becsben tartja az adományozó személyét, illetve a Manninger-családot. Ennek jeleként rendben tartjuk az adományozó édesapjának, Dr. Manninger Gusztáv Adolfnak az iskola közelében lévő síremlékét, valamint 2000. október 6-án, intézményünk fennállásának 50 éves jubileumi évfordulóján az intézmény előttünk látható falán
Dr. Manninger Vilmos emlékére domborművet állítottunk.